Lezingen

Door het geven van lezingen worden mensen geïnformeerd over (Kinder)EHBO, BHV, Reanimatie AED of andere eerste hulp gerelateerde zaken. Ik vind het een uitdaging om een stukje van mijn kennis over te mogen dragen en mensen enthousiasmeren elkaar te helpen waar ze kunnen. In overleg wordt gekeken welke onderwerpen aanbod komen en welke middelen hiertoe worden ingezet. 

Kwaliteit docenten en samenwerkende organisaties

De docenten die tijdens de lessen worden ingezet zijn bevoegd om lessen te geven namens de volgende samenwerkende organisaties:
- NIBHV
- Oranje Kruis
- Rode Kruis
- Nederlandse Reanimatie Raad
- CBR code 95